Currently browsing tag

Članak

Scrum

Scrum – agilni proces razvoja softvera

Priprema, pozor, Scrum! Scrum je metodologija razvoja softvera temeljena na agilnim principima, te ga karakterizira iterativni i inkrementalni pristup razvoju softvera. On je izuzetno pragmatična disciplina koja vrijednost za krajnjeg korisnika stavlja ispred ugovornog pregovaranja, prilagodbu ispred planiranja, te pojedinca ispred procesa i alata. Dok se tradicionalne metodologije bezuspješno bore …

main.png

Sraz divova – integrirani ALM sustavi

Alati za verzioniranje, upravljanje zadacima, automatizaciju builda te alati za upravljanje testiranjem postoje već godinama i nisu velika novost u softverskoj industriji. Međutim u zadnje vrijeme naglašava se važnost integracije takvih alata u integrirano rješenje koje zovemo ALM sustav. To je sustav koji objedinjuje sve discipline potrebne da se biznis …

main.png

ALM – Testiranje i upravljanje kvalitetom

Testiranje i upravljanje kvalitetom spada u prakse ALM-a koje se u mnogim razvojnim timovima olako shvaćaju. Testiranje se još uvijek gleda kao manje bitan korak u razvoju, onaj koji nam oduzima značajni dio vremena, a ne kao sustavni proces koji garantira stabilnost i uspjeh aplikacije. Upravljanje kvalitetom neizbježni je dio …

main.png

ALM – upravljanje radnim stavkama

Od početnog planiranja pa sve do održavanja nakon isporuke, softverski projekt prepun je zadataka koje treba obaviti, odnosno, kako se to u ALM terminologiji naziva, radnih stavki (work items). Radna stavka širi je pojam od pojma zadatak i predstavlja bilo koji jedinični ili skupni dio posla koji se obavlja na …

ALM

Upravljanje životom aplikacije

Od definiranja zahtjeva pa do isporuke, dugi je put razvoja softvera, a na kraju tog puta najčešće smo opet na novom početku. Nakon isporuke slijede novi zahtjevi te opet putujemo kroz iste stadije planiranja, implementacije i testiranja da bi došli do nove isporuke. I onda opet ispočetka. To su ciklusi …